accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Que debes saber para reclamar: reclamar é o teu dereito

preguntas frecuentes

 1. Que é un formulario?

  Acordeón de Que é un formulario?

  A forma máis sinxela para pór unha reclamación, solicitar información, realizar unha consulta ou interpor unha denuncia é facelo a través da nosa sede electrónica.(Abre en nueva ventana)

  No entanto, se en lugar de utilizar medios electrónicos queres realizalo por correo postal ou presencialmente (na nosa sede ou noutro rexistro público) tamén podes utilizar os formularios da nosa páxina web .

  Ademais, se reclamas contra unha Comunidade Autónoma ou Entidad local, teralo que facer con este formulario,(Abre en nueva ventana) xa que aínda non está habilitado o acceso pola sede electrónica.

  Un formulario, en xeral, é unha forma de facilitar que che dirixas a nós cando realizas o trámite de forma presencial ou por correo postal.

 2. É obrigatorio usar o formulario para reclamar ou para calquera outra solicitude?

  Acordeón de É obrigatorio usar o formulario para reclamar ou para calquera outra solicitude?

  Non, non é obrigatorio. De feito, a forma que recomendamos é utilizar a sede electrónica excepto no caso seguinte:

  Se non queres utilizar o formulario, podes facer un escrito ti mesmo con todos os campos obrigatorios; ti elixes.

 3. Como se enche e onde se entrega?

  Acordeón de Como se enche e onde se entrega?

  En calquera computador ou dispositivo móbil: tableta, teléfono,... Tes que abrir o formulario que necesites, encher os datos (basta cos datos que se indican como obrigatorios), gardalo, imprimilo e envialo á dirección postal da nosa sede (c/ José Abascal, 2. 5ª Planta. 28003. Madrid) ou ben entregalo presencialmente en calquera rexistro público ou na nosa sede.

  • Se se trata dun formulario de reclamacións para Comunidades Autónomas ou Entidades locais podes ademais envialo á seguinte dirección de e-mail: reclamaciones.ccaa@consejodetransparencia.es
  • Se se trata dun formulario de denuncias: tes que envialo a sgtbg@consejodetransparencia.es.
 4. Debo encher todos os campos?

  Acordeón de Debo encher todos os campos?

  Non, só os obrigatorios, que se indican no formulario mediante un asterisco (*). O resto son voluntarios e sérvennos para mellorar o noso traballo e elaborar estatísticas.

 5. Tipos de formularios e para que serve cada un

  Acordeón de Tipos de formularios e para que serve cada un

  Formulario de reclamacións

  Serve para pór unha reclamación, é dicir, para solicitar ao Consello de Transparencia e Bo Goberno que revise a túa petición de información cando non obtiveses resposta a unha solicitude de información que realizaches ou ben cando non che satisfai a resposta que che deron.

  Podes consultar aquí as preguntas frecuentes sobre reclamacións .

   

  Formulario de queixas

  Serve para pór en coñecemento do Consello unha actuación que che pareceu inadecuada xa sexa do propio Consello de Transparencia e Bo Goberno ou doutro organismo da Administración Xeral do Estado. Por exemplo, que non che atenderon correctamente ou que non che facilitaron os trámites para exercer o teu dereito de acceso á información,...

  Pór unha queixa non abre un procedemento longo cando nos chega. Pedimos a información ao organismo  sobre o que versa a túa queixa e informar da circunstancia. Non cabe recurso nin se equipara co dereito de información.

  Accede aquí ao formulario de queixas(Abre en nueva ventana)

   

  Formulario de solicitude de información

  Serve para exercer o teu dereito de acceso á información de calquera actividade do Consello de Transparencia e  Bo Goberno. Esta petición de información tamén a podes realizar a través do portal de transparencia pero, ao tratarse dunha información sobre o propio Consello, é máis rápido se nolo pides a nós directamente. 

  Accede aquí ao formulario de solicitude de información(Abre en nueva ventana)

   

  Formulario de suxestións

  Serve para realizar achegas de mellora, xa sexa do Consello de Transparencia e Bo Goberno ou de calquera organismo da Administración Xeral do Estado. As suxestións son sempre benvidas. Se son para nós, analizarémolas co fin de telas en conta. E se son para outros organismos, farémosllas chegar.

  Accede aquí ao formulario de suxestións(Abre en nueva ventana)

   

  Formulario de denuncias

  Con este formulario podes pór en coñecemento do Consello de Transparencia e Bo Goberno dous tipos de cuestións:

  • Calquera actuación que atente contra o Bo Goberno (regulado o o título II da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno(Abre en nueva ventana) ) e que afecte aos altos cargos da Administración. Deberá acompañarse de documentación que xustifique a denuncia e dos documentos de proba que existan.
  • Tamén serve para comunicarnos se algún organismo incumpre coas súas obrigacións de publicidade activa reguladas no título I da Lei de Transparencia e non fornece voluntariamente a información de organización, lexislativa, económica orzamentaria e estatística que pide a Lei de Transparencia.

  Accede aquí ao formulario de denuncias(Abre en nueva ventana)

   

  Formulario de consultas

  Serve para que poidas preguntar calquera cousa sobre a Lei de Transparencia: como che afecta, que regula e, en xeral, todas as dúbidas que che xurdan sobre a lei.

  Accede aquí ao formulario de consultas(Abre en nueva ventana)

 6. Que diferenza hai entre un formulario de solicitude de información e un formulario de consultas?

  Acordeón de Que diferenza hai entre un formulario de solicitude de información e un formulario de consultas?

  • Se tes dúbidas sobre calquera aspecto da Lei de transparencia ou da súa aplicación, utiliza o formulario de consultas(Abre en nueva ventana) .
  • Se o que queres é exercer o teu dereito de acceso de información sobre calquera actividade do Consello de Transparencia e Bo Goberno, entón utiliza o formulario de solicitude de información(Abre en nueva ventana) .
 7. Que diferenza hai entre un formulario de reclamacións e un formulario de queixas?

  Acordeón de Que diferenza hai entre un formulario de reclamacións e un formulario de queixas?

  • Se solicitaches información á Administración e denegároncha en todo ou en parte, se non satisfaiche o que che contestaron ou ben se non recibiches resposta ás túas preguntas, podes pór unha reclamación ante o Consello de Transparencia e Bo Goberno, que se encargará de resolver se a información é pública e deben facilitarcha ou non. Por tanto, o formulario de reclamacións (Abre en nueva ventana) serve para solicitar ao Consello de Transparencia e Bo Goberno que revise a decisión da Administración sobre a túa solicitude de información.
  • O formulario de queixas (Abre en nueva ventana) serve para pór en coñecemento unha actuación que che pareceu inadecuada, xa sexa do propio Consello de Transparencia e Bo Goberno ou de calquera outro organismo da Administración Xeral do Estado.
 8. Que ocorre se tes dúbidas sobre que formulario elixir ou sobre calquera outra cuestión?

  Acordeón de Que ocorre se tes dúbidas sobre que formulario elixir ou sobre calquera outra cuestión?

  No Consello de Transparencia e Bo Goberno temos unha unidade de atención ao cidadán, para axudarche en todo o que necesites. Estamos á túa disposición:

  • presencialmente na nosa sede (C/ José Abascal, 2, 5ª Planta. 28003 de Madrid),
  • telefonicamente nos números: 91.273 33 11 e 91.273.33 08
  • por correo electrónico a: ctbg@consejodetransparencia.es

  Consulta todas as formas nas que che podes dirixir a nós.