accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Què heu de saber per reclamar: reclamar és el vostre dret

preguntas frecuentes

 1. Què és un formulari?

  Acordeón de Què és un formulari?

  La forma més senzilla per posar una reclamació, sol·licitar informació, realitzar una consulta o interposar una denúncia és fer-ho a través de la nostra seu electrònica.

  No obstant això, si en lloc d'utilitzar mitjans electrònics vols realitzar-ho per correu postal o presencialment (a la nostra seu o en un altre registre públic) també pots utilitzar els formularis de la nostra pàgina web.

  A més, si reclames contra una Comunitat Autònoma o Entitat Local, ho hauràs de fer amb aquest formulari,(Abre en nueva ventana) ja que encara no està habilitat l'accés per la seu electrònica.

  Un formulari, en general, és una forma de facilitar que et dirigeixis a nosaltres quan realitzes el tràmit de forma presencial o per correu postal.

 2. És obligatori usar el formulari per reclamar o per a qualsevol altra sol·licitud?

  Acordeón de És obligatori usar el formulari per reclamar o per a qualsevol altra sol·licitud?

  No, no és obligatori. De fet, la forma que recomanem és utilitzar la seu electrònica excepte en el cas següent:

  Si no vols utilitzar el formulari, pots fer un escrit tu mateix amb tots els camps obligatoris; tu tries.

 3. Com s'emplena i on es lliura?

  Acordeón de Com s'emplena i on es lliura?

  En qualsevol ordinador o dispositiu mòbil: tableta, telèfon,... Has d'obrir el formulari que necessitis, emplenar les dades (n'hi ha prou amb les dades que s'indiquen com a obligatoris), guardar-ho, imprimir-ho i enviar-ho a l'adreça postal de la nostra seu (c/ José Abascal, 2. 5ª Planta. 28003. Madrid) o bé lliurar-ho presencialment en qualsevol registre públic o a la nostra seu.

 4. Haig d'emplenar tots els camps?

  Acordeón de Haig d'emplenar tots els camps?

  No, només els obligatoris, que s'indiquen en el formulari mitjançant un asterisc (*). La resta són voluntaris i ens serveixen per millorar el nostre treball i elaborar estadístiques.

 5. Tipus de formularis i para què serveix cadascun

  Acordeón de Tipus de formularis i para què serveix cadascun

  Formulari de reclamacions

  Serveix per posar una reclamació, és a dir, per sol·licitar al Consell de Transparència i Bon Govern que revisi la teva petició d'informació quan no hagis obtingut resposta a una sol·licitud d'informació que vas realitzar o bé quan no et satisfà la resposta que t'han donat.

  Pots consultar aquí les preguntes freqüents sobre reclamacions.

   

  Formulari de queixes

  Serveix per posar en coneixement del Consell una actuació que t'hagi semblat inadequada ja sigui del propi Consell de Transparència i Bon Govern o d'un altre organisme de l'Administració General de l'Estat. Per exemple, que no t'hagin atès correctament o que no t'hagin facilitat els tràmits per exercir el teu dret d'accés a la informació,...

  Posar una queixa no obre un procediment llarg quan ens arriba. Demanem la informació a l'organisme  sobre el qual versa la teva queixa i se t'informa de la circumstància. No cap recurs ni s'equipara amb el dret d'informació.

  Accedeix aquí al formulari de queixes(Abre en nueva ventana)

   

  Formulari de sol·licitud d'informació

  Serveix per exercir el teu dret d'accés a la informació de qualsevol activitat del Consell de Transparència i  Bon Govern. Aquesta petició d'informació també la pots realitzar a través del portal de transparència però, en tractar-se d'una informació sobre el propi Consell, és més ràpid si ens ho demanes a nosaltres directament. 

  Accedeix aquí al formulari de sol·licitud d'informació

   

  Formulari de suggeriments

  Serveix per realitzar aportacions de millora, ja sigui del Consell de Transparència i Bon Govern o de qualsevol organisme de l'Administració General de l'Estat. Els suggeriments són sempre benvingudes. Si són per a nosaltres, les analitzarem amb la finalitat de tenir-les en compte. I si són per a altres organismes, les hi farem arribar.

  Accedeix aquí al formulari de suggeriments(Abre en nueva ventana)

   

  Formulari de denúncies

  Amb aquest formulari pots posar en coneixement del Consell de Transparència i Bon Govern dos tipus de qüestions:

  • Qualsevol actuació que atempti contra el Bon Govern (regulat l'el títol II de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern) i que afecti als alts càrrecs de l'Administració. Haurà d'acompanyar-se de documentació que justifiqui la denúncia i dels documents de prova que existeixin.
  • També serveix per comunicar-nos si algun organisme incompleix amb les seves obligacions de publicitat activa regulades en el títol I de la Llei de Transparència i no subministra voluntàriament la informació d'organització, legislativa, econòmica pressupostària i estadística que demana la Llei de Transparència.

  Accedeix aquí al formulari de denúncies(Abre en nueva ventana)

   

  Formulari de consultes

  Serveix perquè puguis preguntar qualsevol cosa sobre la Llei de Transparència: com t'afecta, què regula i, en general, tots els dubtes que et sorgeixin sobre la llei.

  Accedeix aquí al formulari de consultes(Abre en nueva ventana)

 6. Quina diferència hi ha entre un formulari de sol·licitud d'informació i un formulari de consultes?

  Acordeón de Quina diferència hi ha entre un formulari de sol·licitud d'informació i un formulari de consultes?

  • Si tens dubtes sobre qualsevol aspecte de la Llei de transparència o de la seva aplicació, utilitza el formulari de consultes(Abre en nueva ventana) .
  • Si el que vols és exercir el teu dret d'accés d'informació sobre qualsevol activitat del Consell de Transparència i Bon Govern, llavors utilitza el formulari de sol·licitud d'informació.
 7. Quina diferència hi ha entre un formulari de reclamacions i un formulari de queixes?

  Acordeón de Quina diferència hi ha entre un formulari de reclamacions i un formulari de queixes?

  • Si has sol·licitat informació a l'Administració i te l'han denegat en tot o en part, si no et satisfà el que t'han contestat o bé si no has rebut resposta a les teves preguntes, pots posar una reclamació davant el Consell de Transparència i Bon Govern, que s'encarregarà de resoldre si la informació és pública i han de facilitar-te-la o no. Per tant, el formulari de reclamacions (Abre en nueva ventana) serveix per sol·licitar al Consell de Transparència i Bon Govern que revisi la decisió de l'Administració sobre la teva sol·licitud d'informació.
  • El formulari de queixes (Abre en nueva ventana) serveix per posar en coneixement una actuació que t'hagi semblat inadequada, ja sigui del propi Consell de Transparència i Bon Govern o de qualsevol altre organisme de l'Administració General de l'Estat.
 8. Què ocorre si tens dubtes sobre quin formulari triar o sobre qualsevol altra qüestió?

  Acordeón de Què ocorre si tens dubtes sobre quin formulari triar o sobre qualsevol altra qüestió?

  En el Consell de Transparència i Bon Govern tenim una unitat d'atenció al ciutadà, per ajudar-te en tot el que necessitis. Estem a la teva disposició:

  • presencialment a la nostra seu (C/ José Abascal, 2, 5ª Planta. 28003 de Madrid),
  • telefònicament en els nombres: 91.273 33 11 i 91.273.33 08
  • per correu electrònic a: ctbg@consejodetransparencia.es

  Consulta totes les formes en les quals et pots dirigir a nosaltres.