accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Ocupació pública

personas trabajando alrededor de una mesa

Tota la plantilla del Consell de Transparència i Bon Govern està formada per funcionaris/as de carrera. No hi ha personal eventual ni personal extern. Per tant, per participar en els processos de selecció has de ser funcionari de carrera. La provisió de llocs de treball es durà a terme pels procediments de concurs i de lliure designació amb convocatòria pública, tal com s'estableix en l'els articles 78 i següents del Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Convocatorias del año 2020

1 puesto por concurso específico

Estado: en proceso

Fecha de la convocatoria: 25 de junio de 2020

Fecha de publicación en BOE: 7 de julio de 2020

Tipo de provisión: concurso específico

Puesto ofertado: Jefe/jefa de servicio (1 puestos A1/A2 - Nivel 26)

Documentos relacionados:

Convocatòries de l'any 2019

4 llocs de treball per concurs específic

Estat: tancat en termini. En procés de resolució

Data de la convocatòria: 21 d'octubre de 2019

Data de publicació en BOE: 5 de novembre de 2019

Tipus de provisió: concurs específic

Llocs oferts:

 • Cap/cap de servei (2 llocs A1/A2 - Nivell 26)
 • Secretari/secretària de sotsdirector/sotsdirectora general (2 llocs C1/C2 - Nivell 15)

Documents relacionats:

4 llocs de treball de lliure designació

Estat: Resolta

Data de la convocatòria: 29 d'abril de 2019

Data de resolució: 8 de juliol de 2019

Tipus de provisió: lliure designació

Llocs oferts:

 • Director/directora de l'Oficina de Reclamacions d'Administracions Territorials (A1 - Nivell 30)
 • Cap/cap de la Unitat de suport (A1 - Nivell 30)
 • Secretari/secretària de director/directora general (C1/C2 - Nivell 17)
 • Sotsdirector adjunt/ Sotsdirectora adjunta (A1 - Nivell 29)

Documents relacionats:

Convocatòries de l'any 2017

Cap/cap d'àrea

Estat: Resolta

Data de la convocatòria: 7 de novembre de 2017

Data de resolució: 21 de febrer de 2018

Tipus de provisió: concurs específic

Lloc ofert:

 • Cap/cap d'àrea de l'Oficina de Reclamacions d'Administracions Territorials (A1 - Nivell 28)

Documents relacionats:

Dos llocs de nivell 22

Estat: Resolta

Data de convocatòria: 25 d'abril de 2017

Data de resolució: 16 de juny de 2017

Tipus de provisió: concurs específic

Llocs oferts:

 • Analista de sistemes en la Unitat de suport (A2/C1 - Nivell 22)
 • Cap/cap de secció de l'Oficina de Reclamacions de les Administracions Territorials (A2/C1 - Nivell 22)

Documents relacionats:

Convocatòries de l'any 2016

Director de l'Oficina de Reclamacions d'Administracions Territorials

Estat: Resolta

Data de la convocatòria: 28 d'abril de 2016

Data de resolució: 20 de juny de 2016

Tipus de provisió: lliure designació

Lloc ofert:

 • Director/directora de l'Oficina de Reclamacions d'Administracions Territorials (A1 - Nivell 30)

Documents relacionats:

Convocatòries de l'any 2015

Cap/cap de la Unitat de suport

Estat: Resolta

Data de la convocatòria: 30 de març de 2015

Data de resolució: 27 d'abril de 2015

Tipus de provisió: lliure designació

Lloc ofert:

 • Cap/cap de la Unitat de suport (A1 - Nivell 30)

Documents relacionats:

Concurs específic de 13 llocs de treball

Estat: Resolta

Data de la convocatòria: 9 de març de 2015

Data de resolució: 15 d'abril de 2015

Tipus de provisió: concurs específic

Llocs oferts:

 • Conseller tècnic  (A1 - Nivell 28)
 • Cap/cap de servei de Gestió  (A1/A2 - Nivell 26)
 • Cap/cap de servei ( 2 llocs A1/A2 - Nivell 26)
 • Gestor/gestora econòmic/a habilitació (A1/A2 - Nivell 24)
 • Analista de sistemes (3 llocs A2/C1 - Nivell 22)
 • Cap/cap d'equip d'atenció al ciutadà (2 llocs C1/C2 - Nivell 18)
 • Cap/cap de negociat (C1/C2 - Nivell 18)
 • Secretari/secretària de sotsdirector/sotsdirectora general (2 llocs C1/C2 - Nivell 15)

Documents relacionats: