accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Què has de saber per reclamar: reclamar és el teu dret

preguntas frecuentes

 1. Què és un formulari?

  Acordeón de Què és un formulari?

  La forma més senzilla per a posar una reclamació, sol·licitar informació, realitzar una consulta o interposar una denúncia és fer-ho a través de la nostra seu electrònica.

  No obstant açò, si en lloc d'utilitzar mitjans electrònics vols realitzar-ho per correu postal o presencialment (en la nostra seu o en un altre registre públic) també pots utilitzar els formularis de la nostra pàgina web.

  A més, si reclames contra una Comunitat Autònoma o Entitat Local, ho hauràs de fer amb este formulari,(Abre en nueva ventana) ja que encara no està habilitat l'accés per la seu electrònica.

  Un formulari, en general, és una forma de facilitar que et dirigisques a nosaltres quan realitzes el tràmit de forma presencial o per correu postal.

 2. És obligatori usar el formulari per a reclamar o per a qualsevol altra sol·licitud?

  Acordeón de És obligatori usar el formulari per a reclamar o per a qualsevol altra sol·licitud?

  No, no és obligatori. De fet, la forma que recomanem és utilitzar la seu electrònica excepte en el cas següent:

  Si no vols utilitzar el formulari, pots fer un escrit tu mateix amb tots els camps obligatoris; tu tries.

 3. Com s'ompli i on s'entrega?

  Acordeón de Com s'ompli i on s'entrega?

  En qualsevol ordinador o dispositiu mòbil: tauleta, telèfon,... Has d'obrir el formulari que necessites, omplir les dades (n'hi ha prou amb les dades que s'indiquen com a obligatoris), guardar-ho, imprimir-ho i enviar-ho a la direcció postal de la nostra seu (c/ José Abascal, 2. 5ª Planta. 28003. Madrid) o bé entregar-ho presencialment en qualsevol registre públic o en la nostra seu.

 4. He d'omplir tots els camps?

  Acordeón de He d'omplir tots els camps?

  No, només els obligatoris, que s'indiquen en el formulari mitjançant un asterisc (*). La resta són voluntaris i ens servixen per a millorar el nostre treball i elaborar estadístiques.

 5. Tipus de formularis i para què servix cadascun

  Acordeón de Tipus de formularis i para què servix cadascun

  Formulari de reclamacions

  Servix per a posar una reclamació, és a dir, per a sol·licitar al Consell de Transparència i Bon Govern que revise la teua petició d'informació quan no hages obtingut resposta a una sol·licitud d'informació que vas realitzar o bé quan no et satisfà la resposta que t'han donat.

  Pots consultar ací les preguntes freqüents sobre reclamacions.

   

  Formulari de queixes

  Servix per a posar en coneixement del Consell una actuació que t'haja paregut inadequada ja siga del propi Consell de Transparència i Bon Govern o d'un altre organisme de l'Administració General de l'Estat. Per exemple, que no t'hagen atés correctament o que no t'hagen facilitat els tràmits per a exercir el teu dret d'accés a la informació,...

  Posar una queixa no obri un procediment llarg quan ens arriba. Demanem la informació a l'organisme  sobre el qual versa la teua queixa i se t'informa de la circumstància. No cap recurs ni s'equipara amb el dret d'informació.

  Accedix ací al formulari de queixes(Abre en nueva ventana)

   

  Formulari de sol·licitud d'informació

  Servix per a exercir el teu dret d'accés a la informació de qualsevol activitat del Consell de Transparència i  Bon Govern. Esta petició d'informació també la pots realitzar a través del portal de transparència però, en tractar-se d'una informació sobre el propi Consell, és més ràpid si ens ho demanes a nosaltres directament. 

  Accedix ací al formulari de sol·licitud d'informació

   

  Formulari de suggeriments

  Servix per a realitzar aportacions de millora, ja siga del Consell de Transparència i Bon Govern o de qualsevol organisme de l'Administració General de l'Estat. Els suggeriments són sempre benvingudes. Si són per a nosaltres, les analitzarem amb la finalitat de tindre-les en compte. I si són per a altres organismes, li les farem arribar.

  Accedix ací al formulari de suggeriments(Abre en nueva ventana)

   

  Formulari de denúncies

  Amb este formulari pots posar en coneixement del Consell de Transparència i Bon Govern dos tipus de qüestions:

  • Qualsevol actuació que atempte contra el Bon Govern (regulat l'el títol II de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern) i que afecte als alts càrrecs de l'Administració. Haurà d'acompanyar-se de documentació que justifique la denúncia i dels documents de prova que existisquen.
  • També servix per a comunicar-nos si algun organisme incomplix amb les seues obligacions de publicitat activa regulades en el títol I de la Llei de Transparència i no subministra voluntàriament la informació d'organització, legislativa, econòmica pressupostària i estadística que demana la Llei de Transparència.

  Accedix ací al formulari de denúncies(Abre en nueva ventana)

   

  Formulari de consultes

  Servix perquè pugues preguntar qualsevol cosa sobre la Llei de Transparència: com t'afecta, què regula i, en general, tots els dubtes que et sorgisquen sobre la llei.

  Accedix ací al formulari de consultes(Abre en nueva ventana)

 6. Quina diferència hi ha entre un formulari de sol·licitud d'informació i un formulari de consultes?

  Acordeón de Quina diferència hi ha entre un formulari de sol·licitud d'informació i un formulari de consultes?

  • Si tens dubtes sobre qualsevol aspecte de la Llei de transparència o de la seua aplicació, utilitza el formulari de consultes(Abre en nueva ventana) .
  • Si el que vols és exercir el teu dret d'accés d'informació sobre qualsevol activitat del Consell de Transparència i Bon Govern, aleshores utilitza el formulari de sol·licitud d'informació.
 7. Quina diferència hi ha entre un formulari de reclamacions i un formulari de queixes?

  Acordeón de Quina diferència hi ha entre un formulari de reclamacions i un formulari de queixes?

  • Si has sol·licitat informació a l'Administració i te l'han denegat en tot o en part, si no et satisfà el que t'han contestat o bé si no has rebut resposta a les teues preguntes, pots posar una reclamació davant el Consell de Transparència i Bon Govern, que s'encarregarà de resoldre si la informació és pública i han de facilitar-te-la o no. Per tant, el formulari de reclamacions (Abre en nueva ventana) servix per a sol·licitar al Consell de Transparència i Bon Govern que revise la decisió de l'Administració sobre la teua sol·licitud d'informació.
  • El formulari de queixes (Abre en nueva ventana) servix per a posar en coneixement una actuació que t'haja paregut inadequada, ja siga del propi Consell de Transparència i Bon Govern o de qualsevol altre organisme de l'Administració General de l'Estat.
 8. Què ocorre si tens dubtes sobre quin formulari triar o sobre qualsevol altra qüestió?

  Acordeón de Què ocorre si tens dubtes sobre quin formulari triar o sobre qualsevol altra qüestió?

  En el Consell de Transparència i Bon Govern tenim una unitat d'atenció al ciutadà, per a ajudar-te en tot el que necessites. Estem a la teua disposició:

  • presencialment en la nostra seu (C/ José Abascal, 2, 5ª Planta. 28003 de Madrid),
  • telefònicament en els nombres: 91.273 33 11 i 91.273.33 08
  • per correu electrònic a: ctbg@consejodetransparencia.es

  Consulta totes les formes en les quals et pots dirigir a nosaltres.