accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Accesibilidad

El Consell de Transparència i Bon Govern s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web: http://consejodetransparencia.es

Situació de compliment

Este lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació:

Contingut no accessible

El contingut que s'arreplega a continuació no és accessible pel següent:

 • Falta de conformitat amb el RD 1112/2018
  • El menú navegació no és accessible per teclat de manera que tampoc és possible desplegar els submenús associats [requisit nombre 9.2.1.1.Teclat d'UNE-EN 301549:2019]
  • En el portal existixen continguts en anglés l'idioma del qual no s'està etiquetat correctament [requisit nombre 9.3.1.2 Idioma de les parts d'UNE-EN 301549:2019].
  • Existixen camps de formularis que sol·liciten informació sobre l'usuari i no s'està identificant el propòsit de l'entrada [requisit nombre 9.1.3.5 Identificació del propòsit de l'entrada d'UNE-EN 301549:2019]
  • Existixen camps de formularis o botons on el text visible que actua com la seua etiqueta no forma part del seu nom accessible [requisit nombre 9.2.5.3 Inclusió de l'etiqueta en el nom d'UNE-EN 301549:2019].
  • Existixen missatges d'estat no identificats per programari de manera que no es poden transmetre als usuaris sense la necessitat de rebre el focus [requisit nombre 9.4.1.3 Missatges d'estat d'UNE-EN 301549:2019]
  • Podrien existir fallades puntuals d'edició en alguna pàgina web.
 • Càrrega desproporcionada
  • No aplica.
 • El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable
  • Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no complisquen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat. Encara que s'ha procurat que la majoria d'ells sí ho complisquen.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 18 de setembre de 2020.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha sigut una autoavaluació duta a terme pel propi organisme.

Última revisió de la declaració: 18 de setembre de 2020.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:

 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'este lloc web.
 • transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web.

A través de la següent direcció: web@consejodetransparencia.es o cridant al telèfon 912733300.

Pot presentar:

 • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
 • una sol·licitud d'informació accessible relativa a:
  • continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons l'establit per l'article 3, apartat 4
  • continguts que estan exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la Sol·licitud d'informació accessible, s'ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permeten constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.

A través de la instància de queixa i/o sol·licitud d'informació de la Seu electrònica del Consell de Transparència i Bon Govern, així com a través de la resta d'opcions arreplegades en la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les comunicacions seran rebudes i tractades pel Departament de Comunicació del Consell de Transparència i Bon Govern.

Procediment d'aplicació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, esta haguera sigut desestimada, no s'estiguera d'acord amb la decisió adoptada o la resposta no complira els requisits contemplats en l'article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que haja transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada través de la instància de reclamacions de la seu electrònica de el  Consell de Transparència i Bon Govern , així com a través de la resta d'opcions arreplegades en la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 
Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Presidència del Consell de Transparència i Bon Govern.

Contingut opcional

Este lloc web complix amb els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2019 considerant les excepcions del RD 1112/2018.

L'última revisió de l'accessibilitat s'ha realitzat al setembre de 2020.

El lloc web està optimitzat per als navegadors Microsoft Internet Explorer 8.0 o versions superiors i les últimes versions vigents de Firefox, Safari, Opera i Google Chrome. La resolució web mínima recomanada és de 1024x768.

El lloc web està dissenyat per a la seua visualització Responsive, amb el que es visualitza de forma òptima en els dispositius tablet i mòbils. En estos dispositius està optimitzat per a la seua visualització en les últimes versions vigents de Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safari mobile, Opera Mini i navegador natiu d'Android.

S'incorporen travesses de teclat per a facilitar la navegació a través del portal:

Travesses de teclat

Seccions de la web del Consell de Transparència i Bon Govern

Pàgines del Consell de Transparència i Bon Govern

Travesses del teclat del portal del Consell
0 Accessibilitat Accedix a la pàgina d'accessibilitat

1

Salta al contingut

Se situa en el contingut central de la pàgina

2

Saltar al peu de pàgina

Salta al peu de pàgina

3

Zona menú

Se situa en el menú superior, permetent la navegació amb les tecles de direcció (fletxes de direcció)

4

Zona de menú esquerre

Se situa en el menú esquerre de la pàgina, si ho conté

B

Buscador

Se situa en el buscador

J

Contacte

Accedix a les dades de contacte del Consell

I

Inici

Accedix a l'home de la pàgina web

5

Mapa web

Accedix a la direcció del mapa web

Depenent del navegador des del qual s'estiga accedint al portal, serà necessari utilitzar una combinació de tecles o unes altres per a l'ús de les travesses de teclat:

combinació de tecles per a ús de travesses del teclat
Sistema Operatiu Navegador Combinació de tecles
Windows

Internet Explorer

Google Chrome

Safari

Firefox

Alt Tecla de travessa

Alt Tecla de travessa

Alt Tecla de travessa

Alt Majúscula Tecla de travessa

MAC

Safari

Google Chrome

Firefox

Ctrl Alt Tecla de travessa

Ctrl Alt Tecla de travessa

Ctrl Tecla de travessa

Ubuntu

Firefox

Alt Majúscula Tecla de travessa