accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Accesibilidad

O Consello de Transparencia e Bo Goberno comprometeuse a facer accesible o seu sitio web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

A presente declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web: http://consejodetransparencia.es

Situación de cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme co RD 1112/2018 debido á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación:

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

 • Falta de conformidade co RD 1112/2018
  • O menú navegación non é accesible por teclado de modo que tampouco é posible despregar os submenús asociados [requisito número 9.2.1.1.Teclado de UNE-EN 301549:2019]
  • No portal existen contidos en inglés cuxo idioma non se está etiquetaxe correctamente [requisito número 9.3.1.2 Idioma das partes de UNE-EN 301549:2019].
  • Existen campos de formularios que solicitan información achega do usuario e non se está identificando o propósito da entrada [requisito número 9.1.3.5 Identificación do propósito da entrada de UNE-EN 301549:2019]
  • Existen campos de formularios ou botóns onde o texto visible que actúa como a súa etiqueta non forma parte do seu nome accesible [requisito número 9.2.5.3 Inclusión da etiqueta no nome de UNE-EN 301549:2019].
  • Existen mensaxes de estado non identificados por software de maneira que non se poden transmitir aos usuarios sen a necesidade de recibir o foco [requisito número 9.4.1.3 Mensaxes de estado de UNE-EN 301549:2019]
  • Poderían existir fallos puntuais de edición nalgunha páxina web.
 • Carga desproporcionada
  • Non aplica.
 • O contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable
  • Poderían existir arquivos ofimáticos en PDF ou outros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade. Aínda que se procurou que a maioría deles si o cumpran.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi preparada o 18 de setembro de 2020.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoevaluación levada a cabo polo propio organismo.

Última revisión da declaración: 18 de setembro de 2020.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a) do RD 1112/2018) por exemplo:

 • informar sobre calquera posible incumprimento por parte de este sitio web.
 • transmitir outras dificultades de acceso ao contido.
 • formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade do sitio web.

A través da seguinte dirección: web@consejodetransparencia.es ou chamando ao teléfono 912733300.

Pode presentar:

 • Unha queixa relativa ao cumprimento dos requisitos do RD 1112/2018 ou
 • unha solicitude de información accesible relativa a:
  • contidos que están excluídos do ámbito de aplicación do RD 1112/2018 segundo o establecido polo artigo 3, apartado 4
  • contidos que están exentos do cumprimento dos requisitos de accesibilidade por impor unha carga desproporcionada.

Na Solicitude de información accesible, débese concretar, con toda claridade, os feitos, razóns e petición que permitan constatar que se trata dunha solicitude razoable e lexítima.

A través da instancia de queixa e/ou solicitude de información da Sede electrónica do Consello de Transparencia e Bo Goberno , así como a través do resto de opcións recollidas na Lei 39/ 2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

As comunicacións serán recibidas e tratadas polo Departamento de Comunicación do Consello de Transparencia e Bo Goberno.

Procedemento de aplicación

Se unha vez realizada unha solicitude de información accesible ou queixa, esta fose desestimada, non se estivese de acordo coa decisión adoptada ou a resposta non cumprise os requisitos contemplados no artigo 12.5, a persoa interesada poderá iniciar unha reclamación. Igualmente poderase iniciar unha reclamación no caso de que haxa trascurrido o prazo de vinte días hábiles sen obter resposta.

A reclamación pode ser presentada través da instancia de reclamacións da sede electrónica de o  Consello de Transparencia e Bo Goberno , así como a través do resto de opcións recollidas na Lei 39/ 2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
 
As reclamacións serán recibidas e tratadas pola Presidencia do Consello de Transparencia e Bo Goberno.

Contido opcional

Este sitio web cumpre cos requisitos da Norma UNE-EN 301549:2019 considerando as excepcións do RD 1112/2018.

A última revisión da accesibilidade realizouse en setembro de 2020.

O sitio web está optimizado para os navegadores Microsoft Internet Explorer 8.0 ou versións superiores e as últimas versións vixentes de Firefox, Safari, Opera e Google Chrome. A resolución web mínima recomendada é de 1024x768.

O sitio web está deseñado para a súa visualización Responsive, co que se visualiza de forma óptima nos dispositivos tablet e móbiles. Nestes dispositivos está optimizado para a súa visualización nas últimas versións vixentes de Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safari mobile, Opera Mini e navegador nativo de Android.

Incorpóranse atallos de teclado para facilitar a navegación a través do portal:

Atallos de teclado

Seccións da web do Consello de Transparencia e Bo Goberno

Páxinas do Consello de Transparencia e Bo Goberno

Atallos do teclado do portal do Consello
0 Accesibilidade Accede á páxina de accesibilidade

1

Salta ao contido

Sitúase no contido central da páxina

2

Saltar ao pé de páxina

Salta ao pé de páxina

3

Zona menú

Sitúase no menú superior, permitindo a navegación coas teclas de dirección (frechas de dirección)

4

Zona de menú esquerdo

Sitúase no menú esquerdo da páxina, se o contén

B

Buscador

Sitúase no buscador

J

Contacto

Accede aos datos de contacto do Consello

I

Inicio

Accede á home da páxina web

5

Mapa web

Accede á dirección do mapa web

Dependendo do navegador desde o cal se estea accedendo ao portal, será necesario utilizar unha combinación de teclas ou outras para o uso de os atallos de teclado:

combinación de teclas para uso de atallos do teclado
Sistema Operativo Navegador Combinación de teclas
Windows

Internet Explorer

Google Chrome

Safari

Firefox

Alt Tecla de atallo

Alt Tecla de atallo

Alt Tecla de atallo

Alt Maiúscula Tecla de atallo

MAC

Safari

Google Chrome

Firefox

Ctrl Alt Tecla de atallo

Ctrl Alt Tecla de atallo

Ctrl Tecla de atallo

Ubuntu

Firefox

Alt Maiúscula Tecla de atallo