accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Axenda

foto de una agenda

Aínda que é certo que os contidos das axendas dos Altos Cargos non están afectados o principio de publicidade activa da Lei de Transparencia, non é menos certo que as axendas si constitúen, con carácter xeral, información que entra dentro do ámbito de aplicación da normativa sobre acceso á información pública, xa que obran en poder de organismos públicos obrigados pola Lei e foron elaboradas ou adquiridas no exercicio das súas funcións. É dicir, constitúen información pública para os efectos do artigo 13 da Lei de Transparencia.

A información referir# a a actividade diaria de queres dirixen, organizan e son responsables da toma de decisións contribúe a formar na cidadanía un mellor coñecemento da actividade pública e con iso facilitan o escrutinio de quen a dirixe, constituíndo ademais unha boa práctica que cada vez aparece con máis frecuencia entre os responsables da actividade pública.

Axenda do ano 2020

Agenda del año 2021

Agenda

Calendario