accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Resoluciones de enero de 2021

Estimadas

Resolucións estimadas da AGE de xaneiro de 2020
Número de expediente Ministerio ou organismo competente da solicitude Asunto da solicitude de información Motivo polo que se denegou a información
R/0707/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social Inspección e sancións a Castela Mánchaa TV D.A. 1ª. 1 interesado; segundo motivo: D.A. 1ª. 2 réxime de acceso específico
R/0712/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio de Política Territorial e Función Pública Actas, exercicios e reclamacións en procesos selectivos Información parcial
R/0714/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación Informe elaborado pola Deputación da Grandeza de España e Títulos do Reino Art. 19.4 LTAIBG: remisión a órgano competente
R/0716/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio de Defensa Emprego dos Reservistas de Especial Dispoñibilidade Silencio
R/0717/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio do Interior Número de saídas de presos en liberdade condicional 2012-2018 Silencio
R/0720/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio do Interior Efectivos Corpo Nacional Policía e Garda Civil Art. 14.1.d) seguridade pública
R/0724/2019(Abre en nueva ventana) S.X. de Presidencia do Goberno Custo estancia Presidente do Goberno en Doñana Silencio
R/0725/2019(Abre en nueva ventana) S.X. de Presidencia do Goberno Custo da reunión entre o Presidente do Goberno e a Chanceler alemá en agosto de 2018 Silencio
R/0735/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio de Política Territorial e Función Pública Dilixencia de interposición dunha denuncia Silencio
R/0736/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio do Interior Expediente de contratación Información parcial
R/0744/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio de Xustiza Arquivo de Identificación Global Xurídica LEI Art. 18.1.d) non se posúe a información
R/0753/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio do Interior Informes consultoría sobre equiparación de salarios Silencio
R/0755/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio de Xustiza Contratos e convenios de Memoria Histórica Silencio
R/0756/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio de Defensa Traslado do buque Audaz a Lampedusa Silencio
R/0757/2019(Abre en nueva ventana) Intervención Xeral da Administración do Estado (IGAE) Comunicacións sobre a fixación do déficit para 2018 Art. 18.1.b) información auxiliar ou de apoio; segundo motivo: Art. 18.1 a) En curso de elaboración/publicación
R/0758/2019(Abre en nueva ventana) Axencia Española de Protección de Datos (AEPD) Número de expedientes sancionadores incoados polo referendo catalán Silencio
R/0759/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio do Interior Execución de partidas orzamentarias Silencio
R/0760/2019(Abre en nueva ventana) S.X. de Presidencia do Goberno Documentos 21 puntos Presidente Torra Silencio
R/0762/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio de Xustiza Costas incidente de recusación contra Xuíz Silencio
R/0765/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio de Xustiza Expediente administrativo de exhumación Art. 14.1.f) igualdade das partes nos procesos xudiciais e a tutela xudicial efectiva
R/0766/2019(Abre en nueva ventana) S.X. de Presidencia do Goberno Informe sobre aplicación do artigo 155 C.E. por un Goberno en funcións Silencio
R/0769/2019(Abre en nueva ventana) Comunidade de Regadoras da Zona Regable do Viar Actas da Asemblea e do Sindicato de Regas Silencio
R/0771/2019(Abre en nueva ventana) Autoridade Portuaria de Santander Concesión de terreo portuario a unha fundación Silencio
R/0772/2019(Abre en nueva ventana) Autoridade Portuaria de Santander Concesións de atracada ao Real Club Marítimo de Santander Silencio
R/0804/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Igualdade Custo estancia Presidente do Goberno en Doñana Silencio
R/0805/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Igualdade Custo da reunión entre o Presidente do Goberno e a Chanceler alemá en agosto de 2018 Silencio
R/0852/2019(Abre en nueva ventana) Corporación de Radio e Televisión Española, S.A., S.M.E. Gastos de colaboradores nacionais e internacionais en 2018 Silencio

Desestimadas

Resolucións desestimadas da AGE de xaneiro de 2020
Número de expediente Ministerio ou organismo competente da solicitude Asunto da solicitude de información Motivo polo que se denegou a información
R/0711/2019(Abre en nueva ventana) Aena, S.M.E., S.A. Voos operados e atrasados no Aeroporto Madrid Barallas Información parcial; segundo motivo: Art. 14.1 h) Os intereses económicos e comerciais
R/0713/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social Identificación sanitaria materno-filial Art. 18.1.d) non se posúe a información
R/0715/2019(Abre en nueva ventana) Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT) Obrigacións fiscais de negocio de restauración D.A. 1ª. 2 réxime de acceso específico
R/0718/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio para a Transición Ecolóxica Autorizacións para o dragado do Río Guadalquivir Silencio
R/0719/2019(Abre en nueva ventana) Autoridade Portuaria de Sevilla Autorizacións para o dragado do Río Guadalquivir Silencio
R/0721/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación Achegas públicas a empresas agrícolas andaluzas Art. 18.1.c) reelaboración
R/0723/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio de Política Territorial e Función Pública Sacrificio de touros con armas de fogo Art. 19.1 LTAIBG: remisión a órgano competente
R/0726/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio do Interior Exames da DXT no últimos dez anos Art. 18.1.c) reelaboración
R/0727/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio de Política Territorial e Función Pública Subvenciones catástrofes naturais Información parcial
R/0730/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio do Interior Recompensas por colaborar en investigacións Art. 14.1.e) Prevención, investigación e sanción dos ilícitos penais, administrativos ou disciplinarios; outro motivo: Segredo oficial
R/0731/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio do Interior Custo servizos vixilancia saúde empregados Institucións Penais Información parcial; segundo motivo: Art. 18.1 c) Reelaboración
R/0732/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación Voto na embaixada española en Londres Información parcial
R/0733/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio de Economía e Empresa Créditos ICO a partidos políticos Art. 14.1.k) A garantía da confidencialidade ou o segredo requirido en procesos de toma de decisión
R/0734/2019(Abre en nueva ventana) Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TGSS) Cláusulas de salvagarda de pensións Art. 18.1.c) reelaboración
R/0737/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social Pago de sanción, recursos e alegacións D.A. 1ª. 2 réxime de acceso específico
R/0738/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio de Fomento Instrucións Plan Especial San Esteban de Murcia Art. 18.1.d) non se posúe a información
R/0739/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio de Fomento Convenio para a rehabilitación dos Muíños do Río Segura Art. 18.1.d) non se posúe a información
R/0740/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio de Política Territorial e Función Pública Actas criterios de selección e reclamacións en procesos selectivos Art. 18.1.e) repetitiva ou abusiva
R/0741/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio de Política Territorial e Función Pública Actas criterios de selección e reclamacións en procesos selectivos Art. 18.1.e) repetitiva ou abusiva
R/0742/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación Normativa de aplicación ao Caladoiro Nacional Canario Art. 18.1.c) reelaboración
R/0746/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio de Facenda Antecedentes e emendas Proxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Estado 2010 Art. 18.1.b) información auxiliar ou de apoio; segundo motivo: Art. 18.1.d) non se posúe a información
R/0748/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio do Interior Contratos para subministración de produtos nos economatos dos centros penais Art. 18.1.e) repetitiva ou abusiva
R/0749/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio do Interior Listaxe e prezos dos produtos á venda en economatos penais Información parcial
R/0750/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Igualdade Inventario obras de arte en préstamo en Moncloa Información parcial; segundo motivo: Art. 18.1 c) Reelaboración
R/0751/2019(Abre en nueva ventana) Confederación Hidrográfica do Douro, Ou.A. Plano Cartográfico de zona Regable D.A. 1ª. 2 réxime de acceso específico
R/0754/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio de Xustiza Certificación de actos de última vontade D.A. 1ª. 2 réxime de acceso específico
R/0761/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio de Fomento Información remitida a AIREF e Universidade Pompeu Fabra sobre subvencións D.A. 1ª. 2 réxime de acceso específico
R/0763/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio do Interior Informe do traballo de voluntario de interno Protección de Datos
R/0767/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social Inspeccións sobre o "Rexistro de xornada" laboral Art. 18.1.c) reelaboración; segundo motivo: Art. 18.1 a) En curso de elaboración/publicación

Inadmitidas

Resolucións inadmitidas da AGE de xaneiro de 2020
Número de expediente Ministerio ou organismo competente da solicitude Asunto da solicitude de información Motivo polo que se denegou a información
R/0864/2019(Abre en nueva ventana) Confederación Hidrográfica do Douro, Ou.A. Acceso a acta de suspensión de obras Silencio
R/0875/2019(Abre en nueva ventana) Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ) Compatibilidades concedidas a xuíces e maxistrados Información parcial; segundo motivo: Art. 18.1.c) reelaboración
R/0879/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio de Economía e Empresa Copia de expediente sancionador Silencio
R/0892/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio de Defensa Uso de helicóptero en viaxes oficiais dos diferentes presidentes e vicepresidentes do Goberno Silencio
R/0008/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Facenda Nomeamento en Comisión de Servizos D.A. 1ª. 1 interesado
R/0012/2020(Abre en nueva ventana) Confederación Hidrográfica do Guadalquivir, Ou.A. Resolución de Recurso de Alzada Silencio
R/0013/2020(Abre en nueva ventana) Confederación Hidrográfica do Guadalquivir, Ou.A. Resolución de Recurso de Alzada Silencio
R/0014/2020(Abre en nueva ventana) Confederación Hidrográfica do Guadalquivir, Ou.A. Resolución de Recurso de Alzada Silencio
R/0025/2020(Abre en nueva ventana) Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT) Posicións bancarias de persoa falecida Arts. 12 e 13 LTAIBG: non é información pública
R/0030/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Facenda Expedientes Renda 2018 Silencio
R/0038/2020(Abre en nueva ventana) Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC) Notificación de escrito como Resolución Silencio
R/0043/2020(Abre en nueva ventana) Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa Actividades dos Estaleiros Villagarcía, SA Silencio
R/0051/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico Documento de renovación de concesión a Repsol Art. 18.1.d) non se posúe a información; segundo motivo: Art. 14.1.a) seguridade nacional
R/0052/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio do Interior Empregados públicos con asignación complemento de produtividade conxuntural Protección de Datos

Arquivadas

Resolucións arquivadas das AATT de xaneiro de 2020
Número de expediente Ministerio ou organismo competente da solicitude Asunto da solicitude de información Motivo polo que se denegou a información
R/0743/2019(Abre en nueva ventana) Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TGSS) Expediente de reclamación de prema Silencio
R/0745/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio de Xustiza Sentenza dun Xulgado Contencioso-Administrativo Art. 18.1.d) non se posúe a información
R/0820/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio de Política Territorial e Función Pública Festas de Tabanera do Monte (Segovia) Art. 19.4 LTAIBG: remisión a órgano competente
R/0866/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social Listados MIR Infórmase desfavorablemente
R/0877/2019(Abre en nueva ventana) Confederación Hidrográfica do Tajo, Ou.A. Expediente sancionador e de legalización de obra Silencio
R/0887/2019(Abre en nueva ventana) Ministerio de Economía e Empresa Informe xurídicos sobre resolucións do ICAC Silencio
R/0909/2019(Abre en nueva ventana) Aena, S.M.E., S.A. Prevención de riscos en materia psicolóxica Silencio
R/0006/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Igualdade Contrato empresa servizos funerarios para exhumación de Franco Silencio
R/0007/2020(Abre en nueva ventana) Axencia Española de Protección de Datos (AEPD) Requirimentos a medios de comunicación e a súa normativa Silencio