accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos
26/06/2020

RTVE ha d'informar de les retribucions del seu personal directiu

El Tribunal Suprem avala la posició del Consell de Transparència i la Corporació RTVE ha de donar a conéixer les retribucions percebudes en 2014 i 2015 pel seu personal directiu. Fins hui, el Tribunal Suprem ha avalat al Consell de Transparència en tots els casos en els quals les seues resolucions en matèria d'accés a la informació han arribat a esta última instància.

La Secció Tercera de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de cassació interposat per la Corporació RTVE contra la sentència d'apel·lació dictada per l'Audiència Nacional que avalava la resolució del Consell de Transparència i Bon Govern, per la qual s'instava a RTVE a facilitar la informació sobre les retribucions dels seus directius durant 2014 i 2015.

La Corporació RTVE s'emparava en dos arguments per a no facilitar la informació: d'una banda, que proporcionar les retribucions de forma individualitzada afectava a la protecció de dades personals i, per un altre, al·legava defectes de forma en la sol·licitud d'informació.

En relació a la protecció de dades personals, recorda el Tribunal Suprem: “la necessitat de realitzar una ponderació dels drets en conflicte”, concretament, entre l'interés públic en la divulgació de la informació i el dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal. I, en eixe sentit, el Tribunal confirma la ponderació realitzada pel Consell de Transparència en la seua resolució, que es va realitzar aplicant el criteri interpretatiu(Abre en nueva ventana) que, sobre esta qüestió, va establir el Consell de Transparència i l'Agència Espanyola de Protecció de Dades l'any 2015.

El Tribunal Suprem rebutja, per tant, que facilitar la informació afecte a la protecció de dades personals, tal com sosté la Corporació RTVE, que, segons la sentència “no esgrimix cap al·legat vàlid sobre la incorrecció del juí valoratiu realitzat pel Consell, assumit per l'Audiència Nacional, i com hem constatat la proporcionalitat de l'examen porta a la desestimació del recurs en este extrem”.

En segon lloc, RTVE al·legava indefensió. De nou, este argument és rebutjat per la sentència del Tribunal Suprem, que indica que “no pot ser acollida” i que “no s'advertix” la indefensió pretesa. RTVE va inadmetre la sol·licitud d'informació “per raons inconsistents” i “no va realitzar una ponderació més adequada de la sol·licituds d'informació que indegudament va inadmetre”.

Amb esta sentència, que posa fi al procediment, es ratifica la postura adoptada des d'un principi pel Consell de Transparència. Són quatre els casos de resolucions del Consell en matèria d'accés a la informació que han arribat al Tribunal Suprem. En els quatre casos, l'Alt Tribunal ha avalat la postura del Consell de Transparència.

 

Història del procés

Este procés comença quan un ciutadà a l'octubre de 2016 va sol·licitar a RTVE informació sobre retribucions anuals brutes percebudes en 2014 i 2015 pel personal directiu de la Corporació, amb identificació dels perceptors.

RTVE va inadmetre la seua sol·licitud al·legant que no s'havia realitzat a través del sistema adequat d'identificació que, segons la Corporació, és el Portal de Transparència de l'Estat. El ciutadà va presentar una reclamació davant el Consell de Transparència i Bon Govern.

El Consell de Transparència va estimar la reclamació argumentant que no existix una obligació que les sol·licituds d'informació hagen de ser presentades a través del Portal de Transparència i que RTVE no pot “no facilitar l'exercici del dret d'accés, reconegut constitucionalment” i regulat per la llei de transparència, en atenció a qüestions formals que, o bé no són aplicable o podrien haver sigut esmenades durant la tramitació”.

La Corporació de RTVE, no conforme amb la resolució del Consell de Transparència, va acudir als Tribunals. El Jutjat Central Contenciós-Administratiu número 6 de Madrid va desestimar, en la seua sentència de 6 de març d'enguany, el recurs de RTVE. No obstant açò, la Corporació va apel·lar davant l'Audiència Nacional, que va confirmar la sentència anterior.

Contra esta sentència de l'Audiència Nacional, RTVE va decidir interposar recurs de cassació davant el Tribunal Suprem, última instància. Ara l'Alt Tribunal desestima el recurs i ratifica així la resolució del Consell de Transparència i Bon Govern, que obliga a la Corporació a facilitar la informació.

Sentència del Tribunal Suprem (NOU) (1189  KB)Icono pdf

Sentencia en apelación nº 47/2018 de la Sala de lo contencioso-administrativo sección 7ª de la Audiencia Nacional (1949  KB)Icono pdf

Sentencia nº 28/2018 del Juzgado Central contencioso-administrativo nº5 (1949  KB)Icono pdf

Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (4113  KB)Icono pdf