accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Resoluciones de septiembre de 2021

Benvolgudes

Resolucions benvolgudes de l'AGE d'agost de 2020

Nombre d'expedient

Ministeri o organisme competent de la sol·licitud Assumpte de la sol·licitud d'informació Motiu pel qual es va denegar la informació
R/0253/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri de Sanitat Expedients de compra de material sanitari Informació parcial
R/0275/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri de Treball i Economia Social Informe preceptiu en una Comissió de Servicis, en 2016, en la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre Silenci
R/0276/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri de Treball i Economia Social Relació de places cobertes per qualsevol sistema de provisió temporal de llocs de treball Silenci
R/0277/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri de Treball i Economia Social Relació de places cobertes sistemàticament de provisió temporal de llocs de treball Silenci
R/0283/2020(Abre en nueva ventana) Autoritat Portuària de València Rescat de concessió de drassanes Ha de presentar la sol·licitud a través del Portal de Transparència
R/0301/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri de Justícia Resultats estadístics de la prova d'accés a la professió d'advocat Art. 18.1.c) reelaboración
R/0305/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri de l'Interior Llista de vehicles donats de baixa, històrics i de col·lecció del Cos Nacional de Policia Silenci
R/0306/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri de l'Interior Expedient compra de mascarillas FFP2 Informació parcial
R/0309/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri d'Igualtat Agenda, retribucions i activitats dels alts càrrecs Art. 18.1.a) en curs d'elaboració o publicació; segon motiu: Art. 18.1.c) reelaboración
R/0311/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri de Sanitat Informe de la Comissió de Reproducció Humana Assistida Silenci
R/0318/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital Comissions de servici i adscripcions provisionals autoritzades de 2018 a 2020 Silenci
R/0319/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital Comissions de servici i adscripcions provisionals autoritzades per l'Institut Nacional d'Estadística (2018-2020) Silenci
R/0321/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica Caravana de vehicles que esperaven a Pedro Sánchez en un acte de partit Silenci
R/0339/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri d'Hisenda Instruccions per a l'abonament dels servicis d'automobilisme del Parc Mòbil de l'Estat Art. 18.1.b) informació auxiliar o de suport; segon motiu: Art. 18.1.c) reelaboración
R/0340/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri d'Hisenda Instruccions per a l'abonament dels servicis d'automobilisme del Parc Mòbil de l'Estat Art. 18.1.b) informació auxiliar o de suport; segon motiu: Art. 18.1.c) reelaboración
R/0365/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri de l'Interior Contracte d'arrendament Silenci
R/0369/2020(Abre en nueva ventana) Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, O.A. Concessió del salt hidroelèctric de Lafortunada Cinqueta Silenci

Desestimades

Resolucions desestimades de l'AGE d'agost de 2020
Nombre d'expedient Ministeri o organisme competent de la sol·licitud Assumpte de la sol·licitud d'informació Motiu pel qual es va denegar la informació
R/0268/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica Reunions de la Ministra Informació parcial; segon motiu: Arts. 12 i 13: no és informació pública
R/0282/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri de l'Interior Instruccions i circulars sobre sobre actuació de les Forces i Cossos de Seguretat Art. 14.1.a) seguretat nacional; segon motiu: Art. 14.1.i) prevenció, investigació i sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris; un altre motiu: Art. 7 Publicitat activa
R/0286/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri de l'Interior Instruccions i documentació campanyes desinformació, bulos i fake news Art. 18.1.b) informació auxiliar o de suport
R/0297/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana Comunicacions amb empresa de seguretat Aeroport de Madrid i informes vigilant de seguretat Art. 18.1.b) informació auxiliar o de suport; segon motiu: Protecció de Dades
R/0302/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri de Justícia Informes de l'Advocacia de l'Estat sobre l'estat d'alarma Arts. 12 i 13: no és informació pública; segon motiu: Art. 14.1 f) Igualtat de les parts en els processos judicials i la tutela judicial efectiva
R/0304/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri de l'Interior Readmissions actives i passives entre Espanya i França Informació parcial
R/0307/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana Documentació relativa al trànsit per Espanya de la Vice-presidenta de Veneçuela Art. 18.1.b) informació auxiliar o de suport
R/0308/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana Documentació relativa al trànsit de la Vice-presidenta de Veneçuela Art. 14.1.i) prevenció, investigació i sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris
R/0310/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri de Treball i Economia Social COVID 19: Falta d'adopció de mesures de seguretat i salut en el treball Silenci
R/0313/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri de Treball i Economia Social Procediment pel qual es resol una Comissió de Servicis Silenci
R/0314/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri de l'Interior Dimissió del Director Adjunt Operatiu de la Guàrdia Civil Arts. 12 i 13: no és informació pública
R/0315/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri de Sanitat Prohibició o suspensió de manifestacions durant la COVID 19 Arts. 12 i 13: no és informació pública
R/0316/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri de Defensa Noms i cognoms dels alumnes dels Cursos de Defensa Nacional Informació parcial
R/0320/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 Donació del salari del Vice-president 2º del Govern Art. 18.1.i) repetitiva o abusiva
R/0323/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri d'Hisenda Reunions de la Ministra Informació parcial; segon motiu: Art. 18.1.d) no es posseïx la informació
R/0347/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital Nombre de test del virus SARS CoV 2 realitzats a cadascun dels ministres del Govern Protecció de Dades; segon motiu: Art. 18.1.i) repetitiva o abusiva
R/0348/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri d'Assumptes estrangers, Unió Europea i Cooperació Proves COVID 19 realitzades al Ministre Protecció de Dades
R/0351/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri de l'Interior Expedient I/0050/B/20/6 licitació ordinadors portàtils. Art. 18.1.a) en curs d'elaboració o publicació
R/0371/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 Informes i comunicacions sobre els "Albellons de l'Estat" i els "enemics" entre els mitjans de comunicació Art. 18.1.i) repetitiva o abusiva
R/0383/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri de Política Territorial i Funció Pública Criteris per a l'emissió de l'informe preceptiu en comissions de servici interministerials Informació parcial
R/0384/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri de l'Interior Les autoritzacions a Bildu durant l'estat d'alarma per a visitar a terroristes en la presó Informació parcial; un altre motiu: Falta de competència material
R/0467/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri de Política Territorial i Funció Pública Còpia dels expedients administratius dels processos selectius 2008 2009 i 2017 Art. 18.1.i) repetitiva o abusiva
R/0471/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri de Política Territorial i Funció Pública Taula de freqüències utilitzades per l'INAP Art. 18.1.i) repetitiva o abusiva

Inadmeses

Resolucions inadmeses de l'AGE d'agost de 2020
Nombre d'expedient Ministeri o organisme competent de la sol·licitud Assumpte de la sol·licitud d'informació Motiu pel qual es va denegar la informació
R/0300/2020(Abre en nueva ventana) Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) Dades tributàries No acredita representació
R/0303/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri de l'Interior Criteris d'ingrés en l'Escala Bàsica del Cos Nacional de Policia Informació parcial
R/0312/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri de Treball i Economia Social Mesures per a garantir els meus drets fonamentals Silenci
R/0341/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri d'Hisenda Cadastre Silenci
R/0363/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri de Política Territorial i Funció Pública Taules de freqüències d'opositors en 2015 i sanció a l'INAP Silenci
R/0367/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions Beneficiaris d'ofici de l'Ingrés Mínim Vital Silenci
R/0373/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri de l'Interior Còpia d'escrits de la Guàrdia Civil en procés selectiu D.A. 1ª. 1 interessat
R/0374/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri d'Universitats Seguiment de l'expedient del títol d'Infermera Silenci
R/0381/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri de Política Territorial i Funció Pública Proves selectives d'ingrés en el Cos de Tècnics Auxiliars d'Informàtica Silenci
R/0413/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic RPT personal eventual no funcionari Silenci
R/0415/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana RPT personal eventual no funcionari Silenci
R/0416/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri de Política Territorial i Funció Pública RPT personal eventual no funcionari Silenci
R/0418/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri de Justícia RPT personal eventual no funcionari Silenci
R/0419/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme RPT personal eventual no funcionari Silenci
R/0421/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri d'Hisenda RPT personal eventual no funcionari Silenci
R/0423/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri de Defensa RPT personal eventual no funcionari Silenci
R/0424/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital RPT personal eventual no funcionari Silenci
R/0455/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic Modificació del pla de restauració de la CE Quintanilla (Valderredible / Cantàbria) Silenci
R/0456/2020(Abre en nueva ventana) Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic Modificació del pla de restauració de la CE Quintanilla (Valderredible / Cantàbria) Silenci