accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Plan Estratéxico

O proxecto estratéxico do Consello de Transparencia e Bo Goberno contén os grandes eixos de actuación nos termos expostos na comparecencia da presidenta na Comisión de Facenda e Administracións Públicas do Congreso dos Deputados o pasado 20 de novembro de 2014.

Como se manifestou nese momento, o proxecto converterase en Plan Estratéxico unha vez que sexa aprobado pola Comisión de Transparencia e Bo Goberno e que se incorporen as suxestións e achegas da propia Comisión, así como as das institucións públicas, organizacións, universidades e axentes sociais e mais as que acheguen os cidadáns a través das canles de participación abertas.

A alegoría do Bo Goberno escollida como friso do portal do Consello de Transparencia e Bo Goberno representa o espírito do devandito Consello.

Información institucional, organizativa y de planificación