accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Transparència i Bon Govern

PUBLICITAT ACTIVA

Informació relativa al Consell de Transparència i Bon Govern que aquest ha resolt sotmetre al règim de publicitat activa previst en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

D'acord amb l'article 5 de la Llei, els subjectes compresos en el seu àmbit d'aplicació -entre ells el Consell- estan obligats a publicar de forma periòdica i actualitzada la informació el coneixement de la qual siga rellevant per garantir la transparència de la seua activitat relacionada amb el funcionament i control de la seua actuació pública.

A aquesta informació s'aplicaran els límits al dret d'accés a la informació pública previstos per la Llei i, especialment, els derivats de la protecció de dades de caràcter personal, segons l'article 15.

En aquest sentit, la informació que conté dades especialment protegides es farà pública prèvia dissociació dels mateixos.

Estás en el Portal de Transparencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno(Abre en nueva ventana) , en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno publicamos de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.

A esta información se le aplican los límites contenidos en el artículo 15 de la Ley 19/2013,(Abre en nueva ventana) los derivados de la protección de datos de carácter personal. De acuerdo con ello, la información que contiene datos especialmente protegidos, se hace pública previa disociación de los mismos.

La última actualización corresponde a la información organizativa en marzo de 2019. La información de convenios se actualizó en diciembre de 2018. Y el resto, en septiembre de 2018.