accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Que debes saber para reclamar: reclamar é o teu dereito!

 • Como podes coñecer a información que ten a Administración?

  Acordeón de Como podes coñecer a información que ten a Administración?

  Queres saber, por exemplo, cantos contratos realizou o Ministerio de Ciencia e Innovación, que subvencións outorgou o Ministerio de Educación e Formación Profesional, canto custou a última campaña do Ministerio de Sanidade,... onde buscas esa información?

  1. Na páxina web do Ministerio ou do organismo ou ben o Portal de Transparencia(Abre en nueva ventana) do Goberno.
  2. Se a información é de carácter autonómico ou municipal, na páxina web da túa Comunidade Autónoma e/ou do teu Concello ou nos seus Portais de Transparencia .

  Se non atopases a información que queres, entón tes que preguntar á Administración. Sen preguntas, non hai respostas. Se non sabes o organismo concreto que ten esa información, diríxeche ás oficinas de información da Administración Xeral do Estado(Abre en nueva ventana) , ao teléfono 060(Abre en nueva ventana) ou ás oficinas de información das Comunidades Autónomas(Abre en nueva ventana)

 • Como feixes para preguntar á Administración?

  Acordeón de Como feixes para preguntar á Administración?

  Se a información é de carácter estatal podes acceder de dúas maneiras:

  1. Electronicamente polo Portal de Transparencia (Abre en nueva ventana) ou, se coñeces o organismo responsable, buscando na súa páxina web.

  2. Presencialmente en calquera rexistro público(Abre en nueva ventana)

  Se a información é de carácter autonómico ou local: tes que preguntar á túa Comunidade Autónoma. Todas as Comunidades Autónomas teñen un  Portal de Transparencia.

 • Toda petición de información debe admitirse?

  Acordeón de Toda petición de información debe admitirse?

  Non, a lei de transparencia sinala algunhas causas polas que a túa petición de información pode inadmitirse. Estas son:

  1. As que se refiren a información en curso de elaboración.
  2. As que teñan carácter auxiliar ou de apoio.
  3. As que requira, polo seu contido, un labor previo de reelaboración.
  4. As dirixidas a un órgano que non ten a información, ou cando descoñeza o competente.
  5. As peticións reiterativas ou abusivas.

  Sempre, a aplicación sobre este artigo debe ser restritiva.

 • E se inadmiten a miña solicitude de información téñenmo que xustificar?

  Acordeón de E se inadmiten a miña solicitude de información téñenmo que xustificar?

  Si, sempre terán que xustificarche a causa pola que a túa solicitude de información foi inadmitida. Ademais, o Consello de Transparencia e Bo Goberno estableceu criterios para interpretar as causas de inadmisión que recolle a Lei.

  Sempre é necesario motivar que significa, expor as razóns e a xustificación de por que a causa é aplicable ao caso concreto.

 • Poida que admítase a miña solicitude, iníciese a tramitación e logo denéguenche todo ou parte. Por que?

  Acordeón de Poida que admítase a miña solicitude, iníciese a tramitación e logo denéguenche todo ou parte. Por que?

  A Lei de transparencia tamén recolle uns supostos que limitan o dereito de acceso á información pública.

  É certo que o dereito de acceso á información pública ten que respectar uns límites e uns intereses protexidos. O art. 14 enumera cales son  e o art. 15 protexe a intimidade das persoas e por tanto a súa privacidade segundo ordena a Lei Orgánica de Protección de Datos.

 • Que é o "test do dano"?

  Acordeón de Que é o "test do dano"?

  Tal como explica o Preámbulo da lei de transparencia, é algo necesario para poder aplicar un límite ao dereito de acceso á información. Consiste en pór nunha balanza o interese que se protexe co límite e o interese lexítimo que ampara o coñecemento da información e valorar ambos os para decidir.

 • Quen fai este test?

  Acordeón de Quen fai este test?

  O órgano ao que preguntas, que é o que debe resolver en primeiro lugar. Se é unha reclamación, farao o Consello de Transparencia e Bo Goberno.

 • E se no "test do dano" sae máis forte a protección do dereito que o dereito á información pública?

  Acordeón de E se no "test do dano" sae máis forte a protección do dereito que o dereito á información pública?

  Entón aplicarase o límite motivándoo.

  Sempre se poden ofrecer informacións agregadas, ou anomimizadas, ou que teñan que ver coa organización, o funcionamento ou a actividade do órgano. Así o manda o art. 15.2 da Lei.

 • Se denéganche unha información, porque ponderan a favor dun límite ou causa de inadmisión, pódese reformular a pregunta doutra forma?

  Acordeón de Se denéganche unha información, porque ponderan a favor dun límite ou causa de inadmisión, pódese reformular a pregunta doutra forma?

  Claro, en ocasións a formulación da pregunta avoca á aplicación dunha causa de inadmisión ou á aplicación dun límite.

 • Que deberías facer para que isto non ocorra?

  Acordeón de Que deberías facer para que isto non ocorra?

  Fundamentalmente, mirar o texto da Lei e, se non resúltache clara, pregunta ao Consello de Transparencia e Bo Goberno e pide información.

  O máis importante é a defensa do interese lexítimo, en coñecer como se toman as decisións que nos afectan, como se manexan os fondos públicos ou baixo que criterios actúan as nosas institucións, tal como di o Preámbulo da lei de transparencia.

 • Serve soamente mencionar un límite para non dar información pública?

  Acordeón de Serve soamente mencionar un límite para non dar información pública?

  Non, é necesario que a súa aplicación sexa xustificada e proporcionada ao obxecto e finalidade da protección e ademais non debe ser xenérica senón referida ao caso concreto.

 • Que pasa se denéganche a información ou non satisfaiche o que che contesta a Administración ou non respóndenche?

  Acordeón de Que pasa se denéganche a información ou non satisfaiche o que che contesta a Administración ou non respóndenche?

  Se quen che denegou a información é a Administración Xeral do Estado ou ben unha Comunidade Autónoma ou Entidad local coas que temos convenio (Asturias, Cantabria, A Rioxa, Estremadura, Castela A Mancha, Comunidade de Madrid, Ceuta ou Melilla),  entón reclama a o  Consello de Transparencia e Bo Goberno. Revisaremos a túa petición de información e decidiremos se a información é pública e, por tanto, hai obrigación de facilitarcha.

  Se pasou máis dun mes desde que formulaches a túa solicitude ao Estado ou a algunha das Comunidades Autónomas que teñen convenio, e non recibiches resposta, tamén podes reclamar ante o Consello de Transparencia e Bo Goberno, que resolveremos se existe obrigación de facilitarche o pedido.

  Se quen che denegou a información é unha Comunidade Autónoma ou Entidad local coa que o Consello de Transparencia e Bo Goberno non ten convenio, entón terás que dirixir a túa reclamación ao órgano competente da túa Comunidade Autónoma .

 • Que é unha reclamación?

  Acordeón de Que é unha reclamación?

  Se solicitaches información á Administración e denegároncha ou non satisfaiche o que che contestaron ou ben non recibiches resposta ás túas preguntas, podes pór unha reclamación ante o Consello de Transparencia e Bo Goberno, que se encargará de decidir se a información deben facilitarcha.

  A reclamación é, por tanto, unha petición que fas ao Consello de Transparencia para que revise a decisión da Administración sobre a túa solicitude de información.

 • Sempre que denéguenche información, todo ou parte, podes reclamar?

  Acordeón de Sempre que denéguenche información, todo ou parte, podes reclamar?

  Si, sempre. Na contestación que recibiches é moi conveniente que valores os fundamentos de dereito, onde deban reflectirse as incidencias do procedemento e deberán motivarse as causas de desestimación ou de estimación parcial.

 • Quen pode facer unha reclamación?

  Acordeón de Quen pode facer unha reclamación?

  Todas as persoas teñen dereito a acceder á información pública. E todas as persoas teñen dereito a reclamar, xa sexan persoas físicas ou xurídicas, españois ou estranxeiros.

 • Cando tes que presentar a reclamación?

  Acordeón de Cando tes que presentar a reclamación?

  • Se che contestou o Portal de Transparencia, tes o prazo dun mes desde o día seguinte á súa resposta.
  • Transcorrido máis dun mes sen que recibises contestación (silencio administrativo), podes tamén reclamar.
  • Se a reclamación é na túa Comunidade Autónoma, consulta o apartado de lexislación da túa Comunidade xa que algunhas teñen prazos máis curtos.
 • A quen dirixes a reclamación?

  Acordeón de A quen dirixes a reclamación?

  A nós, ao Consello de Transparencia e Bo Goberno, que somos o órgano independente encargado de velar polo correcto cumprimento da Lei.

  Se a reclamación é sobre unha cuestión de carácter autonómico ou local, tes que dirixirche:

 • Como feixes para pór unha reclamación?

  Acordeón de Como feixes para pór unha reclamación?

  É moi sinxelo.

  • Se queres presentar unha reclamación contra un organismo da Administración do Estado, podes facelo a través da nosa sede electrónica(Abre en nueva ventana) . Primeiro terás que crear un usuario no que che solicitamos: nome, apelido, número de identificación, contrasinal e correo electrónico. Unha vez dado de alta como usuario poderás presentar unha nova reclamación así como facer o seguimento de todas as reclamacións que presentases.
  • Se queres presentar unha reclamación contra un organismo dunha Comunidade Autónoma ou Entidad local coa que o Consello de Transparencia e Bo Goberno ten convenio (Asturias, Cantabria, A Rioxa, Estremadura, Castela A Mancha, Comunidade de Madrid, Ceuta ou Melilla) entón enche este formulario(Abre en nueva ventana) e envíao por correo electrónico a reclamaciones.ccaa@consejodetransparencia.es.

   

  En calquera dos dous casos anteriores podes envialo por correo postal ou entregalo presencialmente na nosa oficina ou nun rexistro. Neste suposto, enche o formulario para reclamacións da AGE(Abre en nueva ventana) ou o formulario para reclamacións das CCAA ou EELL(Abre en nueva ventana)

  Se resúltache moi complicado, chámanos ao 912733311 ou ao 912733308 ou ven a vernos na C/ José Abascal, 2. 5ª Planta. Madrid. Estamos a che esperar.

  Atréveche a saber!

 • Onde tes que presentar a túa reclamación?

  Acordeón de Onde tes que presentar a túa reclamación?

  • A través da sede electrónica,(Abre en nueva ventana) se é unha reclamación contra organismos da Administración do Estado. Entregalo a través da sede electrónica ten a vantaxe de que podes realizar o seguimento da túa reclamación.
  • No correo electrónico: se se trata dunha reclamación sobre unha información de Asturias, Cantabria, A Rioxa, Estremadura, Castela-A Mancha, Comunidade de Madrid, Ceuta ou Melilla entón podes encher este formulario(Abre en nueva ventana) e envialo a:  reclamaciones.ccaa@consejodetransparencia.es
  • Presencialmente: na sede do Consello de Transparencia e Bo Goberno (rúa José Abascal nº 2 – 5ª planta, 28003 Madrid) ou nun rexistro administrativo.
  • Por correo postal. Enviando o escrito de reclamación á nosa dirección
 • Que ocorre se non sabes facelo?

  Acordeón de Que ocorre se non sabes facelo?

  No Consello de Transparencia e Bo Goberno temos unha unidade de atención ao cidadán:

  • presencialmente na nosa sede (C/ José Abascal, 2, 5ª Planta. 28003 de Madrid),
  • telefonicamente aos números 91 273 33 11 e 91 273 33 08
  • por correo electrónico a: ctbg@consejodetransparencia.es

  Consulta todas as formas nas que che podes dirixir a nós.

 • Canto tardaremos en contestar a túa reclamación?

  Acordeón de Canto tardaremos en contestar a túa reclamación?

  Contestarémosche  nun prazo máximo de tres meses e a nosa decisión será de obrigado cumprimento para a Administración.

 • Se finalmente non me dá a razón o Consello, que podo facer?

  Acordeón de Se finalmente non me dá a razón o Consello, que podo facer?

  A resposta deste Consello pode ser obxecto de recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses a contar desde o día seguinte a que a recibas, ante os Xulgados Centrais do Contencioso-Administrativo de Madrid, presentando alí os teus argumentos.

 • Custarame diñeiro?

  Acordeón de Custarame diñeiro?

  Si, interpor un recurso contencioso-administrativo require que che acompañe avogado e procurador.

 • E ao revés, se o Consello dáme a razón e a Administración non está de acordo.

  Acordeón de E ao revés, se o Consello dáme a razón e a Administración non está de acordo.

  O organismo público terá que recorrer ao contencioso–administrativo. Neste caso o Consello asumirá como súa a resolución e defenderaa ante os Tribunais.

  Ti poderás personarte se queres, aínda que o Consello de Transparencia e Bo Goberno velará polo teu dereito.

 • Custarame diñeiro se o Consello deume a razón e é a Administración a que non está de acordo?

  Acordeón de Custarame diñeiro se o Consello deume a razón e é a Administración a que non está de acordo?

  A ti non. Os gastos asumiraos o Consello de Transparencia e Bo Goberno.

 • É o mesmo o Consello de Transparencia que o Portal de Transparencia?en que se diferencian?

  Acordeón de É o mesmo o Consello de Transparencia que o Portal de Transparencia?en que se diferencian?

  Non, non é o mesmo.