accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira
26/06/2020

RTVE ten que informar as retribucións do seu persoal directivo

O Tribunal Supremo avala a posición do Consello de Transparencia e a Corporación RTVE debe dar a coñecer as retribucións percibidas en 2014 e 2015 polo seu persoal directivo. Ata hoxe, o Tribunal Supremo ha avalado ao Consello de Transparencia en todos os casos nos que as súas resolucións en materia de acceso á información chegaron a esta última instancia.

A Sección Terceira da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo ha desestimado o recurso de casación interposto pola Corporación RTVE contra a sentenza de apelación ditada pola Audiencia Nacional que avalaba a resolución do Consello de Transparencia e Bo Goberno, pola que se instaba a RTVE a facilitar a información sobre as retribucións dos seus directivos durante 2014 e 2015.

A Corporación RTVE amparábase en dous argumentos para non facilitar a información: por unha banda, que proporcionar as retribucións de forma individualizada afectaba á protección de datos persoais e, por outro, alegaba defectos de forma na solicitude de información.

En relación á protección de datos persoais, lembra o Tribunal Supremo: “a necesidade de realizar unha ponderación dos dereitos en conflito”, concretamente, entre o interese público na divulgación da información e o dereito fundamental á protección de datos de carácter persoal. E, nese sentido, o Tribunal confirma a ponderación realizada polo Consello de Transparencia na súa resolución, que se realizou aplicando o criterio interpretativo(Abre en nueva ventana) que, sobre esta cuestión, estableceu o Consello de Transparencia e a Axencia Española de Protección de Datos no ano 2015.

O Tribunal Supremo rexeita, por tanto, que facilitar a información afecte á protección de datos persoais, tal e como sostén a Corporación RTVE, que, segundo a sentenza “non esgrime ningunha alegación válida sobre a incorrección do xuízo valorativo realizado polo Consello, asumido pola Audiencia Nacional, e como constatamos a proporcionalidade do exame leva á desestimación do recurso neste extremo”.

En segundo lugar, RTVE alegaba indefensión. De novo, este argumento é rexeitado pola sentenza do Tribunal Supremo, que indica que “non pode ser acollida” e que “non se advirte” a indefensión pretendida. RTVE inadmitió a solicitude de información “por razóns inconsistentes” e “non realizou unha ponderación máis adecuada das solicitudes de información que indebidamente inadmitió”.

Con esta sentenza,(Abre en nueva ventana) que pon fin ao procedemento, ratifícase a postura adoptada desde un principio polo Consello de Transparencia. Son catro os casos de resolucións do Consello en materia de acceso á información que chegaron ao Tribunal Supremo. No catro casos, o Alto Tribunal avalou a postura do Consello de Transparencia.

 

Historia do proceso

Este proceso comeza cando un cidadán en outubro de 2016 solicitou a RTVE información sobre retribucións anuais brutas percibidas en 2014 e 2015 polo persoal directivo da Corporación, con identificación dos perceptores.

RTVE inadmitió a súa solicitude alegando que non se realizou a través do sistema adecuado de identificación que, segundo a Corporación, é o Portal de Transparencia do Estado. O cidadán presentou unha reclamación ante o Consello de Transparencia e Bo Goberno.

O Consello de Transparencia estimou a reclamación argumentando que non existe unha obrigación de que as solicitudes de información deban ser presentadas a través do Portal de Transparencia e que RTVE non pode “non facilitar o exercicio do dereito de acceso, recoñecido constitucionalmente” e regulado pola lei de transparencia, en atención a cuestións formais que, ou ben non son de aplicación ou poderían ser emendadas durante a tramitación”.

A Corporación de RTVE, non conforme coa resolución do Consello de Transparencia, acudiu aos Tribunais. O Xulgado Central Contencioso-Administrativo número 6 de Madrid desestimou, na súa sentenza de 6 de marzo(Abre en nueva ventana) deste ano, o recurso de RTVE. Con todo, a Corporación apelou ante a Audiencia Nacional(Abre en nueva ventana) , que confirmou a sentenza anterior.

Contra esta sentenza da Audiencia Nacional, RTVE decidiu interpor recurso de casación ante o Tribunal Supremo, última instancia. Agora o Alto Tribunal desestima o recurso e ratifica así a resolución do Consello de Transparencia e Bo Goberno, que obriga á Corporación a facilitar a información.

Sentenza do Tribunal Supremo (NOVO) (1189  KB)Icono pdf

Sentencia en apelación nº 47/2018 de la Sala de lo contencioso-administrativo sección 7ª de la Audiencia Nacional (1949  KB)Icono pdf

Sentencia nº 28/2018 del Juzgado Central contencioso-administrativo nº5 (1949  KB)Icono pdf

Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (4113  KB)Icono pdf