accesskey_mod_conten
Bar goiburua gorputza bereizten

Gardentasuna eta Gobernu ona

PUBLIZITATE AKTIBOA

Gardentasunerako eta Gobernu Onerako Kontseiluak abenduaren 9ko 19/2913 Legean – Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa - bildutako publizitate aktiboan sartzea erabaki duen informazioa.

Legearen 5. Artikulua beteaz, aplikazio-eremuan dauden subjektuek –Kontseilua ere bertan dago-, derrigorrez argitaratu behar dute, aldika eta eguneratuta, haien jardueraren gardentasuna bermatzen duen eta haien funtzionamenduarekin eta ekintza publikoen kontrolarekin lotuta dagoen informazioa.

Informazio horrek hainbat muga izango ditu: Legeak aurreikusitako informazio publikoa eskuratzeko eskubideen mugak eta 15. artikuluak arautzen duen datu pertsonalen babesaren ondoriozkoak, bereziki.

Zentzu horretan, bereziki babestutako datuak kendu ondoren argitaratuko da informazioa.

Estás en el Portal de Transparencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno(Abre en nueva ventana) , en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno publicamos de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.

A esta información se le aplican los límites contenidos en el artículo 15 de la Ley 19/2013,(Abre en nueva ventana) los derivados de la protección de datos de carácter personal. De acuerdo con ello, la información que contiene datos especialmente protegidos, se hace pública previa disociación de los mismos.

La última actualización corresponde a la información organizativa en marzo de 2019. La información de convenios se actualizó en diciembre de 2018. Y el resto, en septiembre de 2018.